Zjawiska Paranormalne

Temat: ARGUMENTY NA WYŻSZE MNOŻNIKI
http://biznes.interia.pl/...ch,1298720,1781 Ile zarabiają pracownicy w ministerstwach? Najwyższe wynagrodzenia - 5799 PLN - otrzymywały osoby pracujące w Ministerstwie Finansów /AFPCzwartek, 30 kwietnia (08:59) Kancelaria Prezesa Rady Ministrów opublikowała informacje na temat wynagrodzeń pracowników Korpusu Służby Cywilnej zatrudnionych w poszczególnych Ministerstwach. Wynika z nich, że w pierwszej połowie 2008 roku najwyższe wynagrodzenia - 5799 PLN - otrzymywały osoby pracujące w Ministerstwie Finansów. Ich przeciętne miesięczne płace wyniosły 5799 PLN. Na drugim miejscu - z zarobkami rzędu 5431 PLN - znaleźli się pracownicy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dla porównania - przeciętne miesięczne wynagrodzenie w rolnictwie, ... zauważyć, że przeciętna płaca w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wyniosła 5162 PLN, a w Ministerstwie Spraw Zagranicznych - 4911 PLN. Spośród zaprezentowanych danych, w pierwszej połowie 2008 roku, najniższe wynagrodzenia oferowano pracownikom Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwa Skarbu Państwa. Przeciętne miesięczne płace wyniosły tam odpowiednio 3524 PLN i 3653 PLN. Warto również zwrócić uwagę na to, w których Ministerstwach zanotowano największy wzrost wynagrodzeń. Analizując dane dla pierwszego półrocza 2007 i 2008 roku wyraźnie widać, iż najwyższe podwyżki otrzymali pracownicy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ich przeciętne miesięczne wynagrodzenia zwiększono aż o 54,9 proc.. Podczas gdy zmiana w zarobkach osób zatrudnionych w sektorze rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybołówstwa wyniosła nieco ponad 15 proc.. O niemal 38 proc. wzrosły wynagrodzenia pracowników Ministerstwa Sportu i ... stosunku do analogicznego okresu roku 2007 - zaobserwowano w Ministerstwie Finansów. Wynagrodzenia zatrudnionych tam osób wzrosły jedynie o 2,20 proc.. Sytuację tą usprawiedliwia fakt, iż poziom przeciętnych miesięcznych płac w tym...
Źródło: sedziowie.kei.pl/phpBB2/viewtopic.php?t=1676Temat: Rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce w 2008 roku
rozwoju polskiej gospodarki. Według wstępnego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego, PKB w 2008 roku był realnie wyższy o 4,8% w stosunku do roku 2007 (w cenach stałych roku poprzedniego). Wartość dodana brutto ... 2006-2007 był spowodowany znacznie niższą dynamiką akumulacji (7,6% wobec 23,7% w 2007 r. i 16,1% w 2006 r.) w związku z osłabieniem tempa wzrostu nakładów brutto na środki trwałe (7,9% wobec 17,6% w 2007 r. i 14,9% w 2006 r.). Istotnemu osłabieniu uległ również wzrost popytu krajowego (4,8% wobec 8,6% w 2007 r. i 7,3% w 2006 r.). Według szacunków GUS produkcja sprzedana przemysłu ogółem w 2008 r. była o 3,3% wyższa niż w 2007 r., zaś produkcja budowlano-montażowa ogółem była wyższa niż w roku poprzednim o ok. 11%. Wzrost sprzedaży detalicznej ogółem ... w Unii Europejskiej. Trzeba jednak podkreślić, iż zwłaszcza w drugim półroczu 2008 roku niekorzystne zjawiska – choć z pewnym opóźnieniem i w mniejszej skali – dotknęły także Polskę. Od połowy roku ... dekadzie spadła poniżej 10 procent – na koniec 2008 roku wyniosła 9,5%wobec 11,2% rok wcześniej. Szybciej niż w poprzednich latach rosły przeciętne miesięczne wynagrodzenia nominalne brutto (10,1%), przy czym w kolejnych ... zł (czyli o 54%) w stosunku do roku 2007. Niższa od zakładanej w ustawie budżetowej była realizacja zarówno dochodów, jak i wydatków (po prawie 10%). Relacja deficytu budżetowego do PKB zwiększyła się tym samym z 1,4 proc. w 2007 r. do 2,0% w roku 2008".
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=2307


Temat: Łódź w liczbach
prywatnym jest dużo niższa niż w publicznym, gdzie przekracza 3,3 tys. zł. Coraz więcej się w Łodzi buduje. Średnia wielkość mieszkania to 88,5 mkw. Zawyżają ją domki jednorodzinne, których przeciętna powierzchnia to 172 mkw. Przybywa w Łodzi hoteli, coraz więcej jest też turystów. W pierwszym półroczu 2008 r. w łódzkich "obiektach turystycznych" spało 166 tys. osób. To o 10 proc. więcej niż...
Źródło: mojalodz.fora.pl/a/a,2212.html


Temat: Łódź w liczbach
też więcej dzieci - w pierwszym półroczu tego roku na świat przyszło ich 1600, a to o ponad 11 procent więcej niż w minionym roku. Niestety, to wciąż za mało, by ... nie chce tracić więzów z naszym miastem. W 2007 roku na stałe do innego kraju wyniosło się raptem 418 osób i jest to aż o 20 procent emigrantów mniej niż rok wcześniej. W tym roku za granicę wyprowadziło się zaledwie stu łodzian. A wszystkich, którzy opuścili Łódź w minionym półroczu, było 523. Rosną nowe domy W pierwszym kwartale tego roku oddano aż trzy razy więcej mieszkań niż w tym samym czasie 2007 roku, a liczba inwestycji mieszkaniowych wzrosła pięciokrotnie. W I półroczu oddano do użytkowania 870 mieszkań - dwa razy więcej niż rok wcześniej. - To znak, że miasto zaczyna się intensywnie rozwijać i modernizować - przekonuje Stanisław Kaniewicz. Niestety, ceny wynajmu lub kupna ciągle nie są na kieszeń przeciętnego mieszkańca. Chociaż ci, którzy ... przez 10 lat, odkładając całą pensję, na M-3. Kto lepiej zarabia? Według statystyk, w pierwszym półroczu 2008 r. przeciętne wynagrodzenie wynosiło 2.770 zł brutto, czyli niespełna 2 tys. zł na rękę, ... procent). W Łodzi zdecydowanie lepiej opłaca się pracować w firmach państwowych i samorządowych niż w prywatnych. Tym pierwszym miesięczne płace wzrosły bowiem o prawie 500 złotych! Atrakcyjna dla turystów i studentów...
Źródło: mojalodz.fora.pl/a/a,2212.html


Temat: TVP za rządów PiS rozrzutna i bez strategii
zawierano też specjalne umowy z "gwiazdami", które miały tworzyć wizerunek firmy. W latach 2007 - 2008 obowiązywało 8 takich umów, w których wynagrodzenie miesięczne wynosiło od 20 tys. zł do 73, ... a następnie w miejsce zwolnionych zatrudniał nowych pracowników. Polityka kadrowa w latach 2007 - 2008 doprowadziła do odejścia z pracy 1039 osób. W ich miejsce przyjęto 961 osób. W pierwszym półroczu ... konkurencji (od 2007 r. do połowy 2009 r. zmieniono 133 kontraktów kierowniczych, w tym 125 na korzyść pracownika). Chaotyczna polityka kadrowa prowadziła do fikcyjnych redukcji etatowych. Ze zwolnionymi pracownikami zawierano często ... wydatków na wynagrodzenia (tzw. koszty bezosobowe). W 2008 roku wyniosły one ponad 160 mln zł i były wyższe o 60 proc. w porównaniu z rokiem 2006 r. Kontrolerzy NIK ujawnili, że ... ocenę ich pracy). Zatrudnienie 20 doradców zarządu w latach 2007 - 2009 (I półrocze) kosztowało spółkę 7,3 mln zł. W Biurze Prawnym TVP ponad 20 osób zatrudnionych na etatach, miało uprawnienia radcy prawnego. Jednocześnie spółka zawierała umowy na usługi prawnicze, doradcze i konsultingowe z firmami zewnętrznymi. Izba uważa takie postępowanie za nieuzasadnione. Kosztowało to Telewizję ponad 17,6 mln zł (od 2007 r....
Źródło: osiol.com.pl/index.php?showtopic=37180